top of page
takeaway.png

Toidu kaasaostmist ja kohaletoimetamist võimaldavad ettevõtted  

01   Planeeri tõhusalt 

02  Mõõda ja analüüsi toidu raiskamist   

03  Hangi vastutustundlikult   

04  Koosta paindlik menüü 

05  Taga laoruumis kindel kord 

06  Serveeri mõistliku suurusega portsjoneid

07  Kujunda köögis jäätmeteta kultuur 

08  Vaata köögist kaugemale

09  Suhtle!

10   Ära unusta maitset!

01
Planeeri tõhusalt

Saadav kasu: Hea ülevaade oma toiduvarudest, toodangust ja teenindusest võimaldab sul toidu raiskamist vähendada ja kulusid kokku hoida. Samuti on lihtsam oma ettevõtte kasumlikkusest ülevaade saada ja seda jälgida. 

Nõuandeid tõhusaks planeerimiseks:
 

1. Koosta süsteemsed tegevuskavad nii hangete, toiduvalmistamise kui ka teeninduse jaoks. Kasuta plaanide koostamiseks ja toiduvalmistamisega seotud vajaduste detailseks kirjeldamiseks digitaalseid tööriistu või spetsiaalselt ettevalmistatud Exceli tabelit. Värskenda andmebaasi regulaarselt, eriti kui märkad valearvestusi. 

 

2. Arvuta varasemate andmete põhjal, millist kogust üht või teist toiduainet sa üheks päevaks vajad. 

 

3. Tööülesannete jaotamisel arvesta töötajate kogemusi ja oskusi, et vähendada tekkivate toidujäätmete hulka. Määra peakoka ülesandeks juhendada kolleege, kuidas valmistatava toidu kogust arvestada. 

 

4. Mõtle kõik ettevalmistustööd (mise en place) hoolikalt läbi. Kontrolli regulaarselt köögiriistade ja -seadmete seisukorda. 

 

5. Arvuta täpselt, milline kogus toitu on vaja varem valmis teha ning milliseid koostisaineid ja kui palju selleks vaja läheb. Mõtle läbi, kas oleks võimalik senisest rohkem tooteid serveerida stiilis à la minute.  

 

6. Paku päevalõpu allahindlust, ka toidupäästerakenduste kaudu müüdava toidu puhul, et kulusid natukenegi tagasi teenida. 

 

7. Mõtle hoolikalt läbi, millist pakendit kasutada, et see sobiks erinevat tüüpi toidule, mahutaks erineva suurusega portsjoneid, sellega oleks toitu ohutu transportida ja kliendil oleks seda mugav kasutada. 

 

8. Vaata, et pakend oleks esteetiline ja võimaldaks toitu pilkupüüdvalt esitleda. 

 

9. Hea moodus toidu raiskamist vähendada on ülejääke uuesti kasutada või need ära anda. Koosta nimekiri kohalikest tootjatest, kellele võiksid oma ülejääke müüa või vahetuskaubana pakkuda. 

 

10. Koosta nimekiri kohaliku kogukonna organisatsioonidest, vabaühenduste esindajatest või kirikutest, kellele võimalusel toiduülejäägid annetada. Võta organisatsiooniga enne ühendust, et veenduda, kas seal ollakse valmis toidule kiiresti järele tulema.

02  
Mõõda ja analüüsi toidu raiskamist

Saadav kasu: Köögis vajaminevate toiduainete koguse täpne arvestamine ja kasutatud koguste üle arvepidamine võimaldab sul välja selgitada, kus kaod tekivad ning kuidas ja mida saaksid optimeerida. Kui selge strateegia on paigas, on lihtsam hoiduda kiirel päeval toiduvalmistamise või teenindamise käigus tekkivate kõrvalsaaduste ja toiduülejääkide äraviskamisest. Väldid väärtuslike ressursside ja potentsiaalsete koostisosade raiskulaskmist. Kui oled kindlaks teinud, milline toit raisku läheb, saad menüüd uuendada ja portsjonite suurusi kohandada.  

Nõuandeid toidu raiskamise analüüsimiseks:
 

1. Vaata üle kogu toiduvalmistus- ja teenindusprotsess, et selgitada välja, millises etapis jäätmed tekivad. Varu eraldi prügikastid laos tekkivatele jäätmetele ja köögis toiduvalmistamise käigus tekkivatele jäätmetele. Nii saad selge ülevaate, milliseid jäätmeid tekib ja millises etapis need tekivad

 

2. Märgi üles ja analüüsi tekkivaidtoidu jäätmeid, kasutades selleks mõnd digitaalset tööriista või lihtsalt kaalu ja Exceli tabelit. Kahe nädala pärast peaksid suutma otsustada, mida tuleks esmajärjekorras parandada. 

 

3. Vaata koos meeskonnaga jäätmed hoolikalt läbi ja mõelge, kuidas saaksite nende teket tulevikus ennetada. Koosta plaan, kuidas toidu raiskamist vähendada, ning sea realistlikud tööülesannetega seotud eemärgid. Jälgi edusamme ja teavita neist ka oma meeskonda, et hoida töötajaid motiveerituna. 

03
Hangi vastutustundli-kult  

Saadav kasu: Tihe koostöö tarnijatega tagab sulle palju enamat kui vaid head hinnad. Näiteks saad nende kaudu täpsemat teavet toodete, nende koostisosade, säilivusaja ja kasutamise kohta. Samuti avaneb sul võimalus valida jätkusuutlikumaid tooteid (nende abil saad menüü atraktiivsemaks muuta) ja leppida kokku keskkonnasõbralikes tarneviisides (korduvkasutatavad konteinerid, vähem ühekordseid tellimusi).  

Nõuandeid vastutustundlikuks hankimiseks:
 

1. Määratle, millised on sinu hanke eesmärgid, näiteks kulude kokkuhoid, kontrollitud kvaliteet ja jätkusuutlikkus. Vaata need regulaarselt üle

 

2. Enne tellimuse esitamist vaata üle oma laovarud ja proovi kõigepealt leida kasutust olemasolevatele koostisosadele. Vaata üle ka sügavkülmikud ja tööpaigad, ega mõnda toiduainet ole sinna seisma unustatud. 

 

3. Kasuta toiduainete koguste ja mahtude prognoosimiseks Exceli tabelit, võttes aluseks tootmisplaani. Ära oleta!  

 

4. Võta tellimuse tegemisel arvesse varude hetkeseisu ja tehtud arvutusi, et hoida kokku laoruumi ja tõhustada varude rotatsiooni. 

 

5. Loo tarnijatega head suhted, et tarnitavates kogustes paindlikumalt läbi rääkida ja osta üksnes seda, mida vajad. Räägi tarneplaani asjus läbi ja uuri, kas oleks võimalik kasutada korduvkasutatavaid või muul moel keskkonnasõbralikumaid konteinereid. 

 

6. Uuri, kas tarnijad võiksid teha allahindlust näiteks peatselt aeguvatele toodetele. Osta neid lahtiselt, pakenda vaakumpakendisse ja pane sügavkülmikusse hoiule. Saad neid kasutada päevapakkumiste valmistamiseks ja selle tulemusena vähendada tarnijapoolset toidu raiskamist.

04  
Koosta paindlik menüü  

Saadav kasu: Menüü, mis põhineb optimaalsel arvul koostisosadel ja mille iga koostisosa saab mitut moodi kasutada, võimaldab varuda ja ühtlasi raisata vähem toitu. Paindlikult koostatud menüü puhul saad ära kasutada toiduülejääke ning selle tulemusena vältida nii toidu kui ka raha raiskamist

Nõuandeid paindliku menüü koostamiseks:
 

1. Koosta lühike ja kohandatav menüü, mis sisaldaks erinevaid päevapakkumisi, mille valmistamiseks saaksid ära kasutada toiduülejääke või aeguma hakkavaid toiduaineid. 

 

2. Vaata oma laovarud üle ja lähtu menüü koostamisel eelkõige laos olemasolevatest toiduainetest. 

 

3. Mõtle läbi, mida võiks menüüs esile tõsta. Nii saad suunata kliente valima selliseid roogi, mida sa prioriteetseks pead või mis aitaksid sinu kasumlikkust suurendada. Selle tulemusena vähendad toidu raiskamist ja suurendad kasumit.  

 

4. Veendu, et pakutavat toitu oleks võimalik ka pakendada ja/või transportida.  

 

5. Eelista selliseid toiduaineid, mida saad kasutada mitmes roas ja n-ö ninast sabani (sh lehed ja varred). Näiteks saad kvaliteetsetest lihatükkidest ja paksudest köögiviljakoortest keeta puljongit. Nende jääkide panemine kompostrisse peaks olema viimane abinõu. 

 

6. Mõtle välja, millega saaks asendada selliseid toiduaineid, mida harva kasutad, või siis leia harva kasutatavatele toiduainetele uusi kasutusviise. 

 

7. Värskete viljade serveerimisel eelista kohalikku hooajalist toodangut, sedasi saad toidu teekonda talust taldrikule lühendada ja samal ajal suurepärast maitseelamust pakkuda. 

 

8. Esita menüüs selge teave toidu koostisosade, eriti allergeenide kohta. 

 

9. Valmista ainult sellist toitu, mis säilitab transportimisel oma struktuuri ja algse välimuse. Kasuta koostisosi, mis pakendit ja ülejäänud toitu läbi ei leotaks ning pudruseks ei muutuks.
 

10. Kaalu erineva suurusega portsjonite pakkumist ja mitmekesist lisandivalikut, et klient ei oleks sunnitud tellima toitu, mida ta ei kavatsegi süüa. 

 

11. Luba klientidel tellitavas roas muudatusi teha ja mõni komponent endale meelepärasemaga asendada. 

 

12.  Kui märkad, et kliendid avaldavad tihtipeale soovi mingisugune koostisosa muuga asendada, siis püüa leida sellele sobiv alternatiiv. 

05  
Taga laoruumis kindel k
ord 

Saadav kasu: Täielik kontroll oma laovarude üle ja toodete kasutamine kindla korra järgi parandab tõhusust ja ajahaldust. Selle tulemusena on võimalik raha kokku hoida, sest kaupa ei tellita üleliia palju, toit on alati värske ja suurem osa toidust kasutatakse ära.  

Nõuandeid nutikaks ladustamiseks:
 

1.  Rakenda laoruumis lihtjärjekorra (FIFO) põhimõtet: veendu, et lähima aegumiskuupäevaga tooted kasutataks ära esimesena.  

 

2. Järgi rangelt nõuet panna tooted pärast kasutamist oma kohale tagasi. 

 

3. Veendu, et töötajad oleksid kursis, kuidas erinevaid tooteid õigesti säilitada. Nad peaksid teadma, mis kujul ühte või teist toiduainet tuleb säilitada (nt juurikatelt ja mugulatelt tuleb enne hoiule panemist eemaldada pealsed) ja milliseid tooteid ei tohi lähestikku hoida (nt kartuleid ja sibulaid) ning oskama arvestada temperatuuri ja õhuringlust. 

 

4. Hoia toiduaineid nõuetekohastes anumates (nt külmkapis säilitamisel tuleks eelistada tihedasti suletava kaanega konteinereid). 

 

5. Kontrolli regulaarselt oma seadmete seisukorda, et tagada optimaalne ladustamistingimuste kvaliteet, näiteks temperatuur või niiskus. 

 

6. Kui paned toiduaine hilisemaks kasutamiseks kõrvale, märgi konteinerile kindlasti pakendi avamise kuupäev ja pane see õigele riiulile. 

 

7. Vajadusel pane toiduained vaakumpakendisse ja seejärel sügavkülma. 

8. Kasuta Exceli tabeleid või muid tööriistu, et laovarude seisuga kursis olla ning selle tulemusena täpsemini planeerida ja tellida. Samamoodi saad jälgida ja registreerida ka laojäätmeid!

06  
Serveeri mõistliku suurusega portsjoneid  

Saadav kasu: Portsjoni suuruse jälgimine ajendab köögipersonali kvaliteedikontrollile suuremat rõhku panema. Nii saad klientidele pakkuda just sellise suurusega portsjoneid ja sellise kvaliteediga toitu, mida nad sinult ootavad.  

Nõuandeid portsjoni suuruse määramiseks:
  

1.  Moodusta portsjonid kaalu järgi, võttes arvesse nii roa iseloomu, toiduga seotud kulutusi kui ka kliendi harjumusi ja eelistusi.  

 

2. Paku erineva suurusega portsjoneid ja teavita sellest kliente. Nii on klientidel lihtsam endale sobiv kogus tellida. 

 

3. Paku välja retsepte või alternatiivseid kasutusviise, mida ülejääkidega kodus peale hakata. 

 

4. Kogu klientidelt teavet mitte ainult toiduga rahulolu kohta, vaid ka portsjoni suuruse kohta, ja vaata tagasiside regulaarselt läbi. Kohanda nende tagasiside põhjal portsjonite suurust. 

07  
Kujunda köögis jäätmeteta kultuur

Saadav kasu: Toidu raiskamine saab alguse juba köögis. Vajalike oskuste ja teadmistega töötajad oskavad toodet täielikumalt ära kasutada ja selle tulemusena vähem jäätmeid tekitada.   

Nõuandeid jäätmeteta kultuuri kujundamiseks:
 

1. Kujunda meeskonnas ühine arusaam igapäevastest jäätmeteta majandamise tavadest ja protseduuridest. Võimalusel määra üks töötaja jäätmeteta majandamise põhimõtete eest vastutama. Nii saad tagada, et kõik on ühel lainel ja kokkulepitud põhimõtteid järgitakse

 

2. Veendu, et töötajad, eelkõige algajad ja praktikandid, oleksid järgmiste jäätmetekke vältimise meetmete alal korralikult koolitatud 

  • lihtjärjekorra (FIFO) põhimõtte rakendamine;

  • toidu säilivusaja ja kvaliteedi kontrollimine (riknemise kontrollimiseks toidu maitsmine, nuusutamine ja katsumine); 

  • toodete arukas kasutamine (nt õhemalt koorimine, mõistlikumalt lõikamine); 

  • valmistoodete ja võimalusel ka pooltoodete maitsmine, et tagada maitsete tasakaal.  

 

3. Lepi meeskonnaga kokku ühistes realistlikes toidu raiskamise vältimise eesmärkides ja teavita meeskonda edusammudest regulaarselt, et hoida neid motiveerituna. 

 

4. Muuda jäätmetekke vältimine meeskonnavaimu tugevdavaks ettevõtmiseks või töötajate vahel peetavaks võistluseks, mille eest on ette nähtud ka auhinnad. Ärgita neid oma töölõigus jäätmeid registreerima, jälgima ja kaaluma, lähtudes kokkulepitud teostatavatest eesmärkidest. 

 

5. Peakoka motiveerimiseks võiksid anda talle ülesandeks valmistada ülejäävast toidust päevapakkumine või teha töötajatele eine. Tunnusta teda uute, jäätmeteta toiduvalmistamist edendavate retseptide väljamõtlemise või täiustamise ees. 

 

6. Korralda töötajatele regulaarselt lõuna- või õhtusööke, mis oleksid valmistatud kasutamata jäänud toiduainetest, või luba köögimeeskonnal ülejäägid koju viia. 

08  
Vaata köögist kaugemale 

Saadav kasu: See, mis ühe jaoks on jäätmed, võib teise jaoks olla ressurss. Paku köögis tekkivaid kõrvalsaadusi vahetuskaubana kohalikele tootjatele, et teenida lisatulu ja panustada heategevusse. Päevalõpu sooduspakkumiste postitamine toidupäästerakendustes ei võimalda mitte ainult kasumit teenida, vaid ka uusi kliente leida.

Nõuandeid jäätmete vähendamiseks:
 

1. Päeva lõpus tee müümata jäänud toidule allahindlusi. Registreeru toidupäästerakenduse kasutajaks ja leia koostöövõimalusi ka muude taoliste teenuste pakkujatega. Nende vahendusel saad müüa oma toiduülejääke soodushinnaga.  

 

2. Anneta toiduülejäägid kohalikule kogukonnale, heategevuslikele vabaühendustele, toidupangale või kirikule. Teavita neid piisavalt​ varakult, et nad saaksid jääkidele võimalikult kiiresti järele tulla või olla valmis neid vastu võtma, eelistatavalt samal päeval. 

 

3. Annetamiseks mõeldud toit pakenda korralikult, jahuta see maha ja säilita nõuetekohastes tingimustes. Pane see külastajate vaateväljast eemale ning olenevalt toidust veendu, et see ei jahtuks või ei soojeneks liialt. Anneta toit võimalikult lühikese aja jooksul (eelistatavalt sama päeva õhtul või järgmisel päeval). 

 

4. Lase toidu annetamise ja ülejääkide haldamise eest vastutaval töötajal tagada, et toitu hoitaks enne annetamist sobivates säilitamistingimustes. 

 

5. Järgi toiduohutuse eeskirju ja kohaldatavaid maksualaseid õigusakte. 

 

6. Uuri, kas sinu lähipiirkonnas leidub kogukonnakülmikuid, kuhu saaksid annetamiseks mõeldud toiduülejäägid viia. 

 

7. Kui sul ei õnnestu leida ühtegi võimalust ülejääke või orgaanilisi jäätmeid taaskasutada, siis ära neid sellegi poolest veel minema viska. Pöördu mõne kohaliku ettevõtja poole, kelle jaoks sinu jäätmed (nt kohvipaks) võivad olla ressurss ja kes on valmis nende eest maksma või neid millegi vastu vahetama. 

 

8. Uuri talunikelt, kas nad sooviksid sinu toiduülejääke kasutada loomasööda või kompostina, andes sulle vastu oma toodangut. Või siis anna see neile lihtsalt niisama. 

09  
Suhtle!  

Saadav kasu: Parem suhtlus töötajate ja klientidega muudab töö tõhusamaks ning võimaldab kliendile paremat kogemust pakkuda. Suheldes saab kujundada ühiseid väärtusi ja suurendada teadlikkust sellest, kuidas vältida toidu raiskamist. 

Nõuandeid paremaks suhtlemiseks:
 

1. Jaga oma strateegiaid ja nõuandeid klientidega, et nad saaksid tunda uhkust, et on teinud valiku jäätmeteta majandava ettevõtte kasuks. Veendu, et jäätmeteta majandamise põhimõtetest oleks teavitatud ka pakenditel, millesse kaasavõetav toit pannakse. Loo klientidele teabematerjale, alates trükitud infovoldikutest kuni digitaalsete ressurssideni (nt sotsiaalmeedia postitused)

 

2. Esita menüüs selge teave toidu koostisosade, eriti allergeenide kohta. 

 

3. Korralda köögi- ja müügipersonali vahel tõhus suhtlus seoses klientide tellimuste ja vajadustega ning tellimuste täitmise ajaga. 

 

4. Palu töötajatel pöörata tähelepanu sellele, kuidas kliendid toiduga rahule jäävad, eriti sellele, mida nad arvavad portsjonite suurusest ja toidu seisukorrast selle kättesaamise hetkel. 

 

5. Ärgita töötajaid ja kliente tegema ettepanekuid, kuidas edendada jäätmeteta majandamist, lähtudes nende enda vajadustest ja eelistustest. 

10  
Ära unusta maitset!  

Toit, eriti tänavatoit, lihtsalt maitseb paremini, kui selle väljanägemine on tipptasemel. Julgusta köögimeeskonda valmistooteid ja võimalusel ka pooltooteid proovima, et tagada maitsete tasakaal. Veendu, et pakendis, millesse toit asetatakse, ei oleks võimalik kastmel maha voolata ja roog säilitaks oma algse kuju. Kui investeerid lõbusatesse ja pilkupüüdvatesse kottidesse ja topsidesse, saad rohkem raha küsida. 

Laadige alla suunised Toidu kaasaostmist ja kohaletoimetamist võimaldavad ettevõtted  

Explore other categories here

Restoranid

Toidu kaasaostmist ja kohaletoimetamist võimaldavad ettevõtted

Toitlustusettevõte

Sööklad

Hotellid

bottom of page