top of page

Sõnastik  

Toiduülejääk: ‘hõlmab toiduaineid, toidu koostisosi või pooltooteid, mida ühel või teisel põhjusel ei saa algselt kavandatud lõppturgudel müüa’. 01

Toidu raiskamine: ‘toidu koguse või kvaliteedi kahanemine, mis tuleneb jaemüüjate, toitlustusteenuse pakkujate ja tarbijate otsustest ja tegevusest.’ 02

Toidu raiskamise indeks: ‘toidu raiskamise mõõtmiseks kasutatav üldine näitaja, mis hõlmab jaemüüki ja tarbimist. Selle näitaja väljatöötamise eestvedaja on ÜRO Keskkonnaprogramm. ÜRO Keskkonnaprogramm täidab selle indeksiga seoses juhtrolli’. 03

Kasvuhoonegaasid: ‘gaasid, mis ei lase soojusel atmosfäärist väljuda’. 04

Toidu raiskamise vältimine ja vähendamine: ‘toidu raiskamise vältimise korral kulub vähem ressurssi toidu tootmiseks, selleks vajaliku tööjõu palkamiseks ja toidujäätmete kõrvaldamiseks ning kahaneb jäätmete kõrvaldamisega seotud kahjulik mõju keskkonnale, majandusele ja ühiskonnale. Vältimine on tõhusaim viis, kuidas toidu raiskamise probleemi lahendada, sest selle korral hakatakse toidu raiskamist piirama n-ö rohujuure tasandil, mitte ei kulutata energiat olemasolevate jäätmetega tegelemisele’. 05

Taaskasutamine: ‘toiduülejäägi tekkimisel on kõige otstarbekam leida sellele kasutust inimese toiduahelas. Ülejääki võib pakkuda odavama hinna eest järelturul või annetada see tasuta ühiskonna haavatavatele liikmetele. Peaasi, et juba olemasolev toit täidaks oma algset eesmärki ega tekiks vajadust leida lisaressursse veelgi rohkema toidu kasvatamiseks. Kui toit ei ole inimesele söömiseks kõlblik, on järgmine hea võimalus kasutada seda loomasöödaks, säästes nii ressursse, mida muidu kasutataks kaubandusliku sööda tootmiseks. Taaskasutamist (ingl reuse) ja ringlussevõttu (ingl recycling) eristab asjaolu, et viimase puhul muudetakse jäätmete füüsilist kuju. Taaskasutamist eelistatakse üldiselt ringlussevõtule, sest taaskasutamiseks kulub vähem energiat ja ressursse kui ringlussevõtu puhul’. 06

Toiduainete tarneahel: ‘koosneb järgmistest osadest: i) põllumajanduslik tootmine ning saagikoristus, tapmine või püük; ii) saagikoristus-, tapa- või püügijärgsed toimingud; iii) säilitamine; iv) transportimine; v) töötlemine; vi) hulgi- ja jaemüük; ning vii) tarbimine kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes. Põllumajanduslik tootmine, saagikoristus ning saagikoristus-/tapa-/püügijärgsed toimingud hõlmavad selliseid tegevusi, mille korral saadused on endiselt põllumajandusettevõttes või tootja ruumides. Saagikoristus-/tapa-/püügijärgsed toimingud hõlmavad puhastamist, klassifitseerimist, sorteerimist ja töötlemist (nt kahjuritõrjet põllumajandusettevõttes või pakendamispaigas). Töötlemine hõlmab esmast töötlemist (nt kuivatamine, kroovimine, koorimine), mida tehakse tihtipeale põllumajandusettevõttes, ja sekundaarset töötlemist (toote muundamine). See hetk, kui toit ära tarbitakse või toiduainete tarneahelast eemaldatakse, moodustab selle ahela lõpp-punkti’. 07

Jäätmed: ‘mis tahes ained või esemed, mille valdaja ära viskab, mida ta kavatseb ära visata või mida ta on kohustatud ära viskama’. 08

FIFO: lihtjärjekorra põhimõte (ingl first in, first out) on süsteem, mida kasutatakse toiduainete laos säilitamisel nende tõhusa rotatsiooni tagamiseks. FIFO-põhimõtte kohaselt tuleb need toiduained, mis on laos olnud kõige kauem (esimesena sisse tulnud), esmajärjekorras ära kasutada (esimesena välja võtta). 09

Allikad:

01 WRAP, Guidance for Food and Drink Manufacturers and Retailers on the Use of Food Surplus as Animal Feed.

Animal Feed Guidance | WRAP

02 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Accessed September 2020]. [Online].

Available at: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

03 UN Indicator = FAO, Sustainable Development Goals, Indicator 12.3.1, Global Food Loss and Waste.

www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/en/

04 EPA, United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Emissions.

www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases

05, 06  FAO, 2013. Toolkit: reducing the food wastage footprint. Rome. [Online]. [Accessed July 2020].

Available at: www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf

07 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Accessed September 2020]. [Online].

Available at: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

08 EU, 2008, Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.

Available at: EUR-Lex - 32008L0098 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

09 StateFoodSafety Resources. Ask a Food Safety Scientist: How Can I Reduce Food Waste?:

www.statefoodsafety.com/Resources/Resources/ask-a-food-safety-scientist-how-can-i-reduce-food-waste

bottom of page