top of page

Žodynėlis

Maisto perviršis: ‘apibūdina maisto produktus, ingredientus arba iš dalies pagamintus produktus, kurie dėl įvairiausių priežasčių negali būti parduodami numatytose galutinėse rinkose’. 01

Maisto atliekos: ‘maisto kiekio ar kokybės sumažėjimas dėl mažmenininkų, maitinimo paslaugų teikėjų ir vartotojų sprendimų ir veiksmų’. 02

Maisto Atliekų Indeksas [FWI]: ‘plėtojamas pasaulinis maisto atliekų matavimo rodiklis, apimantis mažmeninės prekybos ir vartojimo lygius. JT aplinkos programa vadovauja šio rodiklio plėtojimui. JT aplinkos programa yra pagrindinis šio rodiklio atstovas’. 03

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: ‘dujos, kurios sulaiko šilumą atmosferoje’. 04

Užkirsti kelią / sumažinti: ‘užkertant kelią maisto švaistymui sumažėja maisto gamybai, darbo jėgai ir šalinimui skirtų išteklių naudojimas ir visas su maisto atliekų šalinimu susijęs poveikis aplinkai, ekonominis ir socialinis poveikis. Prevencija – veiksmingiausias būdas kovoti su maisto švaistymu, nes ji susijusi su maisto švaistymo ribojimu, o kitos kategorijos yra susijusios su maisto švaistymo valdymu’. 05

Pakartotinis naudojimas: ‘jei susidaro maisto perviršis, geriausias pasirinkimas – išlaikyti jį žmonių maisto grandinėje. Dėl to gali tekti ieškoti antrinių rinkų arba aukoti maistą pažeidžiamiems visuomenės nariams, kad būtų išsaugota pirminė maisto produktų paskirtis ir užkirstas kelias papildomų išteklių naudojimui siekiant užauginti daugiau maisto. Jei maistas netinka žmonėms vartoti, galima jį naudoti gyvulių pašarui, taip taupant išteklius, kurie kitu atveju būtų naudojami komerciniams pašarams gaminti. Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas skiriasi tuo, kad pastarasis pakeičia objekto ar medžiagos fizinę formą. Paprastai pirmenybė teikiama pakartotiniam naudojimui, o ne perdirbimui, nes sunaudojama mažiau energijos ir išteklių’. 06

Maisto tiekimo grandinę: ‘sudaro šie segmentai: i) žemės ūkio gamyba ir derlius, skerdimas, laimikio sugavimas; ii) po derliaus nuėmimo, skerdimo ir (arba) laimikio sugavimo atliekamos procedūros; iii) sandėliavimas; iv) transportavimas; v) perdirbimas; vi) didmeninė ir mažmeninė prekyba; vii) vartojimas namų ūkiuose ir maitinimo paslaugų teikėjai. Žemės ūkio gamyba, derliaus nuėmimas ir procedūros po derliaus nuėmimo, skerdimo ir (arba) laimikio sugavimo – tai veikla, kai produkcija vis dar yra ūkyje arba gamintojo patalpose. Procedūros po derliaus nuėmimo, skerdimo ir (arba) laimikio sugavimo apima valymą, klasifikavimą, rūšiavimą ir apdorojimą (pvz., dezinfekcijai ūkyje arba pakavimo patalpoje). Perdirbimas apima pirminio perdirbimo operacijas (pvz., džiovinimą, lukštenimą, gliaudymą), kurios dažnai atliekamos ūkyje, ir antrinį perdirbimą (produkto transformavimą). Maisto suvartojimo arba pašalinimo iš maisto tiekimo grandinės momentas apibrėžia galutinį tos grandinės tašką’. 07

Atliekos: ‘medžiaga ar daiktas, kurį turėtojas pašalina, ketina ar privalo pašalinti’. 08

FIFO: FIFO principas (pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos ar pagamintos atsargos) – maisto laikymo ir apyvartos sistema. Pagal FIFO principą ilgiausiai laikytas maistas turėtų būti naudojamas artimiausiu metu. 09

Literatūros sąrašas

01 WRAP, Guidance for Food and Drink Manufacturers and Retailers on the Use of Food Surplus as Animal Feed.

Animal Feed Guidance | WRAP

02 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Accessed September 2020]. [Online].

Available at: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

03 UN Indicator = FAO, Sustainable Development Goals, Indicator 12.3.1, Global Food Loss and Waste.

www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/en/

04 EPA, United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Emissions.

www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases

05, 06  FAO, 2013. Toolkit: reducing the food wastage footprint. Rome. [Online]. [Accessed July 2020].

Available at: www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf

07 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Accessed September 2020]. [Online].

Available at: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

08 EU, 2008, Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.

Available at: EUR-Lex - 32008L0098 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

09 StateFoodSafety Resources. Ask a Food Safety Scientist: How Can I Reduce Food Waste?:

www.statefoodsafety.com/Resources/Resources/ask-a-food-safety-scientist-how-can-i-reduce-food-waste

bottom of page