top of page

Nasi eksperci

Manifest powstał w ramach kilkuletniego projektu pod hasłem Great Taste Zero Waste. Pierwsze warsztaty odbyły się w lutym 2020 roku. Od tego czasu poszliśmy mocno do przodu, gromadząc ekspertów zero-waste oraz reprezentantów branży kulinarnej.

Dołączyli do nas specjaliści z uczestniczących w projekcie krajów nadbałtyckich: Danii, Norwegii, Szwecji, Polski, Łotwy, Estonii i Litwy. To właśnie na ich wiedzy i doświadczeniu oparte są wytyczne i wskazówki Manifestu, które sformułowaliśmy w ścisłej współpracy z przedstawicielami HoReCa. 


Chcemy, aby Manifest stał się otwartą platformą dla praktyków i pracowników w sektorze HoReCa. Miejscem, gdzie znajdą wiedzę i zestaw najlepszych praktyk. Otoczeniem, w którym będą mogli dzielić się własnymi doświadczeniami, również w swoim języku. 

Eksperci:

Aida Čepukaitė

Owner of HBH Vilnius , member of the Association of Lithuanian Chefs and Confectioners, Lithuania 

Stella Kurik

Part of the Estonian Chef Association and sous chef at Fotografiska restaurant in Tallinn, Estonia

Mette Schellerup Gotfredsen

Sustainability Consultant in the Capital Region of Copenhagen, Denmark

Jakub Emanuel Malec

Food Waste Manager in Żabka Group, Poland 

Paula Capodistrias

Member of the FEBAs board and Chairman of its Governance Committee, Norway

Filip Lundin

Founder and CEO of Sopköket, Sweden

Elīna Kolāte

Environmental journalist and sustainability expert, Latvia

Katarzyna Młynarczyk

Service Designer, Co-owner of the circular economy startup Rebread, Poland

Zespół projektowy:
Redakcja:

Ewa Rzeszowska

European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Julia Ślifirczyk 

Asystent w EIT Food

Artis Dobrovoļskis

Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania

Ulrik Lundager
Asystent w Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania

Contelia

Ewa Rzeszowska

European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Liene Lesiņa

Grafik, Helve

Struktura

Manifest składa się z ogólnych wytycznych i praktycznych wskazówek. Pochodzą od ekspertów zero-waste i zawodowców z branży HoReCa, którzy pracowali nad ograniczeniem marnowania żywności w swoich regionach. Treść dopasowaliśmy do potrzeb branży gastronomicznej i poddaliśmy ocenie doświadczonych praktyków gastronomii.


Punktem wyjścia Manifestu jest praktyczne spojrzenie na kwestię marnowania żywności oraz identyfikacja najważniejszych obszarów, w których powstają odpady żywnościowe. W następnej kolejności przedstawiliśmy systemowe i praktyczne narzędzia do zapobiegania marnotrawstwu oraz budowania sieci osób, które łączy cel zero-waste. Pokazaliśmy też, jak można wprowadzać w życie pozytywne zmiany na kuchni i podnosić świadomość społeczną. A wszystko po to, by stworzyć bardziej zrównoważony system żywnościowy i towarzyszącą mu kulturę.

Czym jest Manifest Great Taste – Zero Waste? 

Manifest GreatTaste – Zero Waste to bezpłatny przewodnik stworzony w ścisłej współpracy z praktykami z branży gastronomicznej i ekspertami branżowymi z regionu Morza Bałtyckiego. Bazuje na ich doświadczeniu zawodowym i wiedzy eksperckiej. Korzystając z zawartych w nim wskazówek jak zapobiegać i ograniczać marnotrawstwo żywności możesz rozwinąć swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Wspólnie zmieńmy perspektywę na marnowanie żywności i uwolnijmy drzemiący w niej potencjał. Najwyższy czas, abyśmy wykorzystali nasze zasoby do zyskania korzyści i … osiągnięcia wyśmienitego smaku!


Manifest Zero Waste jest wynikiem międzynarodowej współpracy. Projekt Great Taste – Zero Waste ruszył w lutym 2020 roku, aby promować zrównoważoną kulturę jedzenia i propagować rozwiązania radykalnie ograniczające marnotrawstwo żywności.

Bibliografia

FAO. 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome.  License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

 

Zhongming, Z., Linong, L., Xiaona, Y., Wangqiang, Z., & Wei, L. (2021). UNEP Food Waste Index Report 2021.

Premiera Manifestu Great Taste – Zero Waste 
20 kwietnia 2023

20 kwietnia 2023 odbyła się oficjalna premiera Manifestu Great Taste – Zero Waste – bezpłatnego przewodnika dla branży HoReCa, który został stworzony we współpracy z reprezentantami  7 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z branży, restauratorów i szefów kuchni, i umożliwiło im wymianę wiedzy oraz doswiadczeń w obszarach zwalczania marnotrawienia żywności.

Jakie tematy zostały poruszone podczas premiery Manifestu?

 

Inga Belousa, ekspertka w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju z Green Liberty podkreśliła jak ważne jest bardziej efektywne, rozważne wykorzystywanie dostępnych zasobów dla wzmocnienia bezpieczeństwa żywności I jej dostępności na całym świecie.

Mette Schellerup Gotfredsen i Paula Capodistria, opierając się na prezentacji danych, przedstawiły główne przyczyny marnotrawienia żywności w kuchniach. Odpowiedzią na ten problem była dyskusja, w której Filip Lundin i Katarzyna Młynarczyk przekazali praktyczne rozwiązania bazujące na przykładach z ich codziennej pracy, co tylko potwierdziło zasadność głównych postulatów Manifestu.

bottom of page